L’associació

Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya Nº 53535 – NIF-G55200018

L’associació ja ha fet el seu primer projecte, es crea davant la necessitat que presenten els infants amb mobilitat molt reduïda i la insuficiència de serveis públics. Les principals teràpies són la fisioteràpia, la natació, la equinoteràpia, la logopèdia i la teràpia ocupacional. Els costos d´aquestes teràpies tan necessàries els han d´assumir les famílies i sovint han de renunciar-hi per que no se´n pot fer front.

“Lluito per tu” ha de servir per compartir experiències, facilitar informació i donar suport a les famílies i als afectats. Tots junts ens sentirem més forts. La Seguretat Social no cobreix moltes de les necessitats bàsiques dels afectats de paràlisi cerebral. L’objectiu de l’associació és lluitar per canviar aquesta manca de cobertura, gestionar ajuts i subvencions, i intentar cobrir les mancances de l’Administració.Per això, la voluntat de l’entitat és participar en tot tipus de campanyes de solidaritat i fomentar les xarxes de compromís cívic entre empreses, societat civil i administració.  Promoure la investigació, tractament, diagnòstic i rehabilitació i educació de les persones afectades.