Política de privadesa

Les dades de caràcter personal que ens faciliti a través de la web www.lluitopertu.org (en endavant, la “Web”) seran incloses en un fitxer titularitat de L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU, amb domicili social a Carrer Sèquia, 24, 4art 1ª, 17001 Girona, i NIF G-55.200.018, amb les següents finalitats:

  • Facilitar-li l’accés a la Web.
  • Facilitar-li la informació o allò que ens pugui sol·licitar l’Usuari mitjançant el Formulari de Contacte.
  • Remetre-li, fins i tots per mitjans electrònics, informació relativa a l’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU i a les seves activitats, així com informació relativa als seus col·laboradors dins l’àmbit del sector d’activitats relacionades amb les persones discapacitades.

Així mateix si l’Usuari desitja formar part de l’Associació ja sigui com a Beneficiari o com a Col·laborador (segons aquestes categories es descriuen a l’Avís Legal i a la Secció l’Associació de la Web), les dades de caràcter personal que ens faciliti seran tractades, a més a més de per a les finalitats anteriors, per a gestionar la sol·licitud d’alta com a Associat en la categoria corresponent i, en el cas de que arribi a ser Associat, per la gestió i manteniment d’aquesta relació entre l’Associació i l’Associat, per a facilitar l’accés dels beneficiaris de l’Associació a les ajudes o avantatges que pugui oferir la mateixa, així com per a obtenir ajudes i col·laboració de tercers (1), la qual cosa podria implicar la cessió a aquests de dades relatives a l’Associat i/o als beneficiaris (incloent sobre la seva salut) que ens faciliti en el moment de la seva alta com Associat o durant la seva condició com a tal.


Facilitar-li la informació o allò que ens pugui sol·licitar l’Usuari mitjançant el Formulari de Contacte.
Remetre-li, fins i tots per mitjans electrònics, informació relativa a l’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU i a les seves activitats, així com informació relativa als seus col·laboradors dins l’àmbit del sector d’activitats relacionades amb les persones discapacitades.
Així mateix si l’Usuari desitja formar part de l’Associació ja sigui com a Beneficiari o com a Col·laborador (segons aquestes categories es descriuen a l’Avís Legal i a la Secció l’Associació de la Web), les dades de caràcter personal que ens faciliti seran tractades, a més a més de per a les finalitats anteriors, per a gestionar la sol·licitud d’alta com a Associat en la categoria corresponent i, en el cas de que arribi a ser Associat, per la gestió i manteniment d’aquesta relació entre l’Associació i l’Associat, per a facilitar l’accés dels beneficiaris de l’Associació a les ajudes o avantatges que pugui oferir la mateixa, així com per a obtenir ajudes i col·laboració de tercers (1), la qual cosa podria implicar la cessió a aquests de dades relatives a l’Associat i/o als beneficiaris (incloent sobre la seva salut) que ens faciliti en el moment de la seva alta com Associat o durant la seva condició com a tal.

D’altra banda, si l’Usuari decideix col·laborar amb l’Associació sense esdevenir-se membre, les seves dades personals seran tractades, a més a més de per a les finalitats descrites en el primer paràgraf de la present Política de Privacitat, per a gestionar la seva aportació o col·laboració.

Mitjançant l’enviament de dades, vostè presta el seu consentiment per a que L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU tracti les seves dades personals conforme a les finalitats descrites.

Vostè garanteix que les dades facilitades són veraces, exactes i completes, i es responsabilitza de notificar qualsevol canvi sobre aquests. En aquest sentit, Vostè es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU o altres tercers com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

D’acord amb la legislació de protecció de dades, vostè té els Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Aquests drets li permeten allò que prevegi en cada moment la legislació aplicable.

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça info@lluitopertu.org, o per correu postal al Carrer Sèquia, 24, 4art 1ª, 17001 Girona.

Així mateix, L’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU es compromet a garantir la confidencialitat de les seves dades personals i a utilitzar-les d’acord amb les finalitats anteriorment indicades. Igualment, ha d’adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

(1) Pot implicar la cessió de les seves dades a Administracions Públiques, Entitats sense ànim de lucre relacionades amb la discapacitat i empreses sensibles a l’àmbit de la discapacitat.