Projectes

El setembre de 2014 vam engegar el primer projecte de l’associació: Teràpies d’estimulació integral i d’ajudes tècniques per a infants amb lesió cerebral, ja que es va considerar que molts dels infants i joves amb lesions cerebrals i dificultats motrius assiteixen a centres privats per tal d’estimular, alleugerir dolor, potenciar musculatura, etc.

Al referit projecte de 2014 l’han seguit 4 més fins a l’actualitat, i tots ells en el mateix sentit, ja que les necessitats dels nostres infants i joves es mantenen cada any. Aquest projecte ha esdevingut un dels referents principals per conseguir els nostres objectius.

Aquestes teràpies suposen un sobrecost familiar a més de les despeses que ja comporta tenir un familiar depenent. Per aquest motiu l’associació va engegar aquest projecte per tal de recaptar diners per fer front els elevats costos que suposen les teràpies i les ajudes tècniques a les famílies.

Considerem importants les teràpies que potencien l’estimulació, especialment en infants i joves, en diversos àmbits de la persona (motor, sensitiu, cognitiu, etc.), i així, l’activen i desperten l’interès per les coses que passen al seu entorn, en definitiva les ganes de conèixer i d’aprendre.

Les principals teràpies són la fisioteràpia, la hidroteràpia, l’equinoteràpia, la logopèdia i la teràpia ocupacional.

TERÀPIAOBJECTIUS
Fisioteràpia– Normalitzar l’activitat reflexe postural i del to muscular.– Mantenir el recorregut articular i tonificació muscular.– Ampliar de la qualitat i varietat de patrons de moviment el més normalitzats possibles, evitant patrons anòmals.– Adquirir un òptim control postural per a la prevenció i correcció ortopèdica de les possibles deformitats, així com per facilitar la interacció amb l’entorn i afavorir els aprenentatges.– Potenciar la independència motòrica, desenvolupant algun mitjà de locomoció, afavorint l’autonomia personal i millorant la qualitat de vida.
LogopèdiaAfavorir, establir i potenciar la comunicació, així com prevenir, reeducar i rehabilitar possibles trastorns i alteracions en les funcions orofacials que impliquen transtorns en la parla i en l’alimentació.
Teràpia ocupacionalAconseguir la recuperació funcional de les activitats de la vida diària, ensenyar en el maneig d’aparells o pròtesis. Des d’una vessant activa.
EquinoteràpiaÀrea psicològica-cognitiva: Millorar l’autoestima, millorar l’autocontrol de les emocions, potenciar el sentiment de normalitat, millorar l’autoconfiança, augmentar l’autoconeixement millorar el rendiment escolar, millorar la capacitat d’atenció, treballar la memòria.Àrea de comunicació i llenguatge: Millorar la comunicació gestual i oral, augmentar el vocabulari construir frases correctament, millorar la dicció de la parla.Àrea física – psicomotriu: Millorar l’equilibri, reduir l’espasticitat, enfortir la musculatura, millorar la coordinació, els reflexos i la planificació motriu, millorar la capacitat de relaxació muscular, reduir patrons de moviments estereotipats, millorar l’estat físic en general.Àrea d’aprenentatge de nous coneixements : Aprendre a tenir cura del cavall, col·laborar en tasques d’higiene, nutrició i manipulació, diferenciar els instruments que s’utilitzen en la cura del cavall, conèixer l’equip i aprendre a col·locar-lo, pujar i baixar del cavall el més autònomament possible, aprendre a guiar a l’animal en els seus diferents aires (pas, trot, galop), tant peu a terra com muntant, muntar amb o sense sella.Àrea de socialització: Relacionar-se amb persones que no pertanyen al seu entorn familiar, escolar o laboral, crear vincles d’amistat amb els companys i els monitors, desenvolupar el respecte i amor cap als animals i la natura incrementar el seu nombre de vivències i estímuls, practicar un esport de lleure com qualsevol altra persona utilitzar l’equitació com a factor integrador, augmentar el sentit de la responsabilitat.
HidroteràpiaLa hidroteràpia amb persones que presenten paràlisi cerebral té per objectiu treballar la funcionalitat i l’autonomia, millorar les aptituts, intervenir a nivell del sistema múscul esquelètic, cognitiu, emocional… ja que tots intervenen el desenvolupament i aprenentatge motriu.